Beställningsvillkor

Barcom har ingen försäljning till privatkunder utan enbart till företag och institutioner.

Betalningsvillkor
Vi debiterar våra leveranser på faktura (30 dagar netto) efter sedvanlig kreditprövning. Om en kreditansökan inte godkänns finns möjligheten att beställa varor och göra en förskottbetalning där betalning sätts in på vårt konto innan vi skickar godset.

Priser 
Alla priser avser svenska kronor, SEK och gäller exklusive mervärdesskatt. Priserna inkluderar normal produktförpackning. Emballage därutöver, såsom pallar, pallkragar och liknande är ej inkluderat i priserna, om inte det särskilt angivits. Alla priser gäller tills vidare och kan ändras utan föregående avisering. Lämnade anbud gäller 1 månad om inte annat särskilt angivits.

Kemikalieskatt
Enligt Regeringsbeslut måste vi debitera Kemikalieskatt på en del elektronikprodukter. Skatten är beroende av bl.a. produktens vikt.
Denna skatt betalar vi sedan vidare in till staten. Moms tillkommer på Kemikalieskatten.

Fraktkostnad

Då fraktkostnaden är beroende av det beställda godsets sammanställning, längd och vikt och av beställarens adress är det omöjligt att exakt ange fraktkostnaden schablonmässigt. Vi kommer därför att meddela aktuell fraktkostnad i vår orderbekräftelse. Ange gärna om du vill veta fraktkostnad innan vi levererar.

Långgodstillägg
På gods över 1,2m tillkommer s.k. långgodstillägg. Detta tillägg debiteras alltid oavsett ordervärde. Vi meddelar ev långgodstillägg i vår orderbekräftelse före leverans.

Fraktfrigräns
Vi har en fraktfrigräns på ordervärde netto >5000 kr. 

Fraktbärare
Vi levererar med PostNord.

Fraktskador/Förseningar
Skulle fraktskada eller försening av leveransen uppstå hjälps vi åt tillsammans att lösa problemet. Barcom AB kan inte hållas ansvarigt för fraktskador eller förseningar som uppstår utanför vår kontroll.

Äganderättsförbehåll
Om det kan antagas att köparen inte kommer at rätteligen fullgöra sina förpliktelser gentemot Barcom AB, har Barcom AB rätt att återta sådant gods som fortfarande lagligen kan återtas. Äganderätten till levererade varor kvarstår hos Barcom AB tills dess full betalning erlagts.